Case herstructurering ICT management en ICT beheer

De context: een ICT organisatie (een verzelfstandigde overheidsorganisatie die op het punt staat op de markt gebracht te worden) heeft 2 grote landelijke klanten, dienstverleners op het gebied van arbeidsbemiddeling en arbeidsintegratie. De ICT organisatie heeft grote service level management problemen om aan deze grote klanten goede ICT diensten te leveren in het kader van afgesloten SLA’s en herstructurering van o.a. ICT management en ICT beheer.
 
De directie vraagt Levelt Interim om deze problemen met herstructurering ICT onder controle te krijgen. Deze uitdaging betekent een combinatie van ICT management / ICT beheer, ICT reorganisatie, verandermanagement en service level management.
 

Doelstelling service level
management

  • Opstellen, afstemmen SLA’s inzake diensten applicatie ontwikkeling, applicatiebeheer en kantoorautomatisering
  • Diensten op niveau brengen van de afgesproken normen binnen gestelde termijn
  • Actieve rol in veranderprogramma waarmee reorganisatie wordt doorgevoerd 
  • Via crisismanagement ombuigen van excessieve negatieve afwijkingen van normen (hiervoor uitgebreid mandaat op alle niveaus van de organisatie)
  • Maandelijks rapporteren aan management van de klantorganisatie

Resultaat herstructurering ICT

  • Binnen gestelde termijn zijn de meeste service levels op niveau gebracht met herstructurering.
  • Voor hardnekkige ICT infrastructuur problemen (door eerdere verkeerde infra-keuzes) zijn analyses opgestart en oplossingen doorgevoerd
  • De interne werkprocessen zijn gereorganiseerd en de interne en externe rapportages zijn opnieuw opgezet, zodat er sprake is van professionele ICT dienstverlening door betere performance ICT management en ICT beheer

Reactieformulier


 

.